Aktuality

NOVINKA – kompaktní lakovací robot pro obecný průmysl
Pozvánka MSV 2016
Oznámení o ukončení produktů
→ archiv

FAQ

Jak vybrat správnou stříkací pistoli?

Volba vzduchové stříkací pistole závisí zejména na tom, jaká barva a na jaký předmět bude aplikována. Velkou roli hraje také množství barvy, které bude najednou nanášeno, a interval, ve kterém se bude měnit její odstín. Především je tedy potřeba zvážit, jakou u stříkací pistole zvolit velikost trysky a jak do ní bude dopravována nátěrová hmota.

Základní pravidla pro použití různých typů stříkacích pistolí

 • pistole s horní nádobkou – svisle a vodorovně položené předměty (plochy)
 • pistole se spodní nádobkou – svisle položené výrobky a při aplikaci zespodu vzhůru
 • pistole s nádobkou 3M – tvarově náročné díly, aplikace ve všech úhlech, rychlá výměna nátěrové hmoty
 • tryskový komplet – dle druhu nátěrové hmoty, viskozity, vrstvy nátěrové hmoty a velikosti výrobku (poradí pracovníci obchodně-technických služeb)
 • nižší rozprašovací tlak vzduchu – nízká viskozita – menší tryska (např. mořidlo – tr. 10U)
 • vyšší rozprašovací tlak vzduchu – vysoká viskozita – větší tryska (např. nábytkový vrchní lak – deskovka – tr. 18U)

Příklady volby stříkací pistole

 • EcoGun 116 AL 18U – 22U:  větší plochy, běžné nátěrové hmoty (syntetika, polyuretan, nitrokombinace, plniče)
 • EcoGun 116 AL 13U – 16U: – menší plochy (užší konstrukční prvky, schody), střední viskozita – syntetika, polyuretan, nitrokombinace
 • EcoGun 116 AL 10U a 12U – nátěrové hmoty s nízkou viskozitou – mořidla, řidší lak
 • EcoGun 216 – stejné jako u EcoGun 116, jen spodní nádobka
 • EcoGun 119 – trysky 12L – 14L: finální lakování – autolaky, nábytkové laky
 • EcoGun 119 – trysky 16L – 22L: finální lakování – nátěrové hmoty s vyšší viskozitou

Pokud si nejste jisti, jakou pistoli máte zvolit, neváhejte kontaktovat naše obchodně-technické služby. Kromě odborného poradenství vám rádi poskytneme také možnost si pistoli vyzkoušet, ať už přímo u vás, nebo v našem technologickém centru.

Kdy zvolit vzduchové a kdy vysokotlaké stříkání?

Nízkotlaké stříkání nebo stříkání se vzduchovým rozprachem, je vhodné pro malé plochy (např. karoserie automobilu), tam kde je častá výměna odstínu apod.

 • Častá výměna odstínu.
 • Nástřik malých ploch.
 • Malé vrstvy nástřiku.

Vysokotlaké stříkání je vhodné především pro nástřik velkých ploch, kde je vyžadován velký výkon, nebo pro aplikaci nátěrových hmot, které nejdou dobře rozprášit vzduchovým systémem (např. silnovrstvé lazury).

 • Snížení prašnosti při aplikaci.
 • Zvýšení výkonu.
 • Silnější vrstvy nátěrové hmoty na výrobku.
 • Vyšší efektivita.

Dalším vodítkem může být i doporučení výrobce barvy.

Jaký zvolit převodový poměr vysokotlaké pumpy?

Převodový poměr udává možný tlak v trysce stříkací pistole při aplikaci. Doporučený tlak na trysce uvádějí pro danou nátěrovou hmotu jejich výrobci v technických listech a podle tohoto údaje je pak také určován převodový poměr čerpadla.

Přehled maximálních tlaků vysokotlakých čerpadel EcoPump VP

převodový poměr vstupní tlak max. tlak barvy
25:1 8 bar 200 bar
39:1 8 bar 310 bar
32:1 7 bar 225 bar
64:1 7 bar 445 bar
40:1 7 bar 280 bar

Kterou vysokotlakou aplikační metodu zvolit – AIRLESS nebo MIX?

Základní rozdíl mezi aplikačními metodami je následující:

 • Airless – bezvzduchové stříkání
 • Air Assist – stříkání s podporou vzduchu

AIRLESS systém je vhodný v případě méně náročných požadavků na kvalitu povrchu – konstrukční prvky, mostní konstrukce, střechy, kontejnery.

AIR ASSIST systém využívá přídavný vzduch, který pomáhá rozprašovat paprsek barvy a umožňuje ovlivňovat jeho  tvar. Díky tomu zajišťuje jemnější rozložení barvy a je tedy určen především pro finální nástřiky – vrchní laky, např. ve dřevozpracujícím průmyslu.

Jaký kompresor potřebuji?

Vždy je nejprve nutné vědět, jaká zařízení budou do rozvodu připojena a jakou mají spotřebu vzduchu. Níže je uveden orientační přehled spotřeby pneumaticky poháněných zařízení.

Vzduchová stříkací pistole tryska 12 317 l/min
Vzduchová stříkací pistole tryska 20 340 l/min
Vysokotlaké čerpadlo EcoPump VP 39-55 MIX* 140 l/min
(tlak materiálu 140 bar, výkon 0,7 l/min)
Vysokotlaká stříkací pistole EcoGun 256 MIX 140 l/min (tlak vzduchu 1,5 bar)
Vysokotlaké čerpadlo EcoPump VP 64-55 Airless * 300 l/min
(tlak materiálu 250 bar, výkon 1,2 l/min)
Pneumatické míchadlo PM 504m 120 l/min (3 bary, 700 ot/min)
Oscilační bruska 330 l/min

* Reálná spotřeba vysokotlakého čerpadla je závislá na mnoha faktorech, například na typu barvy, charakteru provozu zařízení (trvalý, občasný), aplikačním tlaku a výkonu. Uvedené údaje jsou tedy pouze orientační.

Výkon kompresoru je nutné dimenzovat s dostatečnou rezervou (cca 40 %), aby zařízení nebylo permanentně namáháno a nesnižovala se jeho životnost. Nedostatečný výkon kompresoru může způsobovat také problémy s aplikací, kdy ohřátý vzduch vysušuje barvu při rozprachu a způsobuje tak nekvalitní nástřik.

Je potřeba pamatovat na to, že spotřeba vzduchu je závislá na vstupním tlaku do zařízení. Důležitou roli hraje také počet pneumatických zařízení, která jsou provozována současně. Spotřeby vzduchu je v tomto případě nutné sečíst.

Při výběru kompresoru dbejte na skutečný výtlačný výkon. Někteří prodejci uvádějí výkon jako objem nasátého vzduchu místo vzduchu výstupního. Výkon nasávání je vůči výstupnímu vyšší a rozdíl je dán přenosovou účinností kompresoru.

Kde koupit aplikační techniku?

Naši aplikační techniku, její příslušenství a náhradní díly můžete koupit u našich smluvních partnerů, viz. sekce Prodejní síť

Kdo mi zajistí servis zařízení?

Pro servis zařízení se můžete obrátit na naše smluvní parnery, viz. sekce Prodejní síť.


Nenašli jste zde odpověď? Napište nám

Leave this empty: