Aktuality

NOVINKA – kompaktní lakovací robot pro obecný průmysl
Pozvánka MSV 2016
Oznámení o ukončení produktů
→ archiv

Školení metalizérů

Obsluhu metalizační pistole smí provádět pouze pracovník, který má platné osvědčení dle ČSN EN ISO 14918. Společnost Dürr
Systems Czech Republic zajišťuje kurzy metalizérů, které jsou zakončeny zkouškou způsobnosti pracovníků provádějících ruční žárové stříkání.

Program školení

  • teoretická část – princip žárového stříkání, vybavení pracoviště a bezpečnost práce
  • praktická část – seznámení s obsluhou a údržbou metalizační pistole
  • písemná a ústní zkouška
  • zkouška praktické dovednosti
  • předání osvědčení

Délka školení: 2 dny.

Cena školení

3 900,- Kč bez DPH na účastníka

Cena zahrnuje občerstvení (káva, čaj, minerální voda) a oběd.

Cena nezahrnuje ubytování. Nabídku ubytování najdete na:

www.ledecsko.cz/ubytovani/

Platnost osvědčení

První vydané osvědčení o způsobilosti platí po dobu 3 let, pokud ho v šestiměsíčních intervalech potvrzuje zaměstnavatel (nebo koordinátor).

Prodloužení platnosti osvědčení

Osvědčení má platnost 3 roky za předpokladu, že držitel osvědčení provádí žárové stříkání bez přestávek trvajících 6 měsíců nebo déle. Poté musí absolvovat praktické přezkoušení. Přezkoušením se platnost osvědčení prodlužuje o další 3 roky.

Pokud nemá držitel požadovanou praxi, musí absolvovat nový kurz.

Prodloužení probíhá formou rychlokurzu během 1 dne.

Cena prodloužení

1 900,- Kč bez DPH na účastníka

Délka školení: 1 den

Stravování: oběd v závodní jídelně v ceně

Objednávky

Kurz probíhá v sídle společnosti Dürr Systems Czech Republic a je organizován pro přibližně 5 účastníků, případně dle dohody.

Pro objednávku a další informace kontaktujte pracovníka obchodně-technických služeb:

telefon: 569 726 094
mobil: 603 525 298
fax: 569 726 096
e-mail: sales.cz@durr.com

Napište nám

Leave this empty: