Aktuality

NOVINKA – kompaktní lakovací robot pro obecný průmysl
Pozvánka MSV 2016
Oznámení o ukončení produktů
→ archiv

Kategorie výrobků

vzduchová stříkací technika

Vzduchové stříkání je základní metodou rozprašování kapalných nátěrových hmot. Využívány jsou při tomto způsobu aplikace nízkotlaké nebo středotlaké stříkací pistole, které jsou určené pro široké spektrum nátěrových hmot.

vysokotlaká stříkací technika

Metoda vysokotlakého stříkání zajišťuje vysokou kvalitu nástřiku nátěrových hmot s vysokým obsahem sušiny.

příprava a doprava nátěrových hmot

Správná příprava nátěrového systému je velmi důležitým předpokladem kvalitního nástřiku. K dosažení správného rozmíchání nátěrové hmoty slouží především pneumatická míchadla. Tlakové podávání nebo jinou dopravu nátěrových hmot do aplikačního zařízení lze zajistit pomocí tlakových zásobníků nebo membránových čerpadel.

nanášení práškových plastů

Pro nanášení práškových plastů jsou používány speciální elektrokinetické pistole, které nabízíme ve variantě s horním zásobníkem nebo se spodním přívodem prášku ze zásobníku pomocí čerpadla.